N.A.S. 1932

het eerste elftal van IJsselmeervogels -toen nog N.A.S. geheten-

 

Geen notulen uit de begin periode maar toch is het één en ander bewaart gebleven. Zo blijkt dat op 6 juni 1932 achter het molentje van Jan ter Beek een club opgericht is onder de naam N.A.S. (Na Arbeid Sport). Een vrij logische naam, want na lange arbeidsdagen moesten de leden ook nog eens flink de handen uit de mouwen steken om een voetbalwedstrijd mogelijk te maken. Letterlijk alles moest door de leden met vereende krachten tot stand gebracht worden. Er waren enkele spelers die bij de firma Jan Muijs werkten, op zaterdagmorgen moesten ze vaak al om half vijf naar IJmuiden en direct na thuiskomst moest er hard gewerkt worden om een partijtje voetbal mogelijk te maken. Dat hield onder meer in dat rondom het voetbalveld (een stuk grond dat van Bort Koelewijn gehuurd werd) rietmatten geplaatst moesten worden om niet-betalende nieuwsgierigen te kunnen weren. Het veld moest vervolgens ‘droog’ gemaakt worden. Al het vaak overvloedige regenwater liet men in een kuil lopen om het daar vervolgens met emmers uit te halen. Tussen het veld en de ernaast liggende sloot was zo weinig ruimte, dat de spelers voortdurend moesten oppassen om er niet in te vallen. Het overkwam linksbuiten Lubbert de Graaf bijna. Een speler, die enorm hard langs de lijn kon rennen. Eenmaal kon hij niet tijdig genoeg afremmen, hij knalde tegen een toeschouwer op, die op zijn beurt in de sloot terecht kwam.

Vermeldenswaardig is verder, dat de oprichters allemaal een kwartje lapten, waarvan een bal aangeschaft werd. Eerst hield iedereen zijn klompen aan, maar die vlogen telkens van de benen. De oplossing was eenvoudig: klompen uit en op de sokken. Tot ontstemming van de moeders, die constant gaten konden stoppen. Maar ja, voetbalschoenen waren voor de meesten onbetaalbaar.

Het eerste bestuur werd gevormd door voorzitter Peter de Graaf, secretaris Arian van Diermen en penningmeester Vok Muijs. Een voortvarend bestuur, want al op 16 juni 1932 werd per advertentie bekendgemaakt, dat er op 18 juni een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld zou worden tussen S.D.O. uit Spakenburg en N.A.S. De entree bedroeg tien cent.

Uit oude Bunschoter Bodes blijkt, dat N.A.S. niet de oudste club was. In de jaren 1931 en 1932 verrezen de verenigingen als paddestoelen uit de grond met namen als Ajax, Noordster, Strandvogels, S.D.O., D.V.O., Spakenburgse Boys, en Stormvogels. Geleidelijk aan echter verdwenen de meeste clubjes. De laatste die opgeheven werd, was Strandvogels en vanaf dat moment bleven er twee verenigingen over: IJsselmeervogels en Windvogels, dat later haar naam veranderde in S.V. Spakenburg.

Het bleef in de beginperiode bij vriendschappelijke wedstrijden, meestal tegen andere plaatselijke clubs. Penningmeester Vok Muijs had echter goede contacten in IJmuiden en dat leidde al spoedig tot ontmoetingen tegen IJmuider clubs, met als hoogtepunt wedstrijden tegen het roemruchte Stormvogels. Eén van die duels werd op 16 juli gespeeld op het terrein achter de Nieuwe Schans. De entree bedroeg ditmaal 25 cent, maar daar stond tegenover, dat het geheel muzikaal opgeluisterd werd door de plaatselijke Mondorgelclub. Twee weken later kwam Stormvogels opniew en nu zorgde Excelsior voor de muzikale omlijsting. In augustus vond er een toernooi plaats, waarin deelgenomen werd door N.A.S., Stormvogels, D.V.O., S.D.O. en Spakenburgse Boys. Dat het voetbal zich volop ontwikkelde, blijkt uit het meedoen van zowel de eerste als de tweede elftallen. D.V.O. 1 en S.D.O. 2 werden winnaar in hun poules.

Uit Sportleven, het orgaan van de U.P.V.B., blijkt dat in 1932 een drietal verenigingen uit Spakenburg toetraden, te weten N.A.S., Stormvogels en S.F.C. Het verblijf in de U.P.V.B. was maar van korte duur, ze vertrokken even snel als ze gekomen waren, Een en ander, zo lazen we, bracht natuurlijk moeilijkheden met zich mee, met als gevolg een minder gunstig competitieverloop. Inmiddels bleef N.A.S. vriendschappelijke wedstrijden spelen en in mei 1933 verscheen de volgende advertentie:

Hallo, hallo, voetbalverenigingen.
Grote of kleine, die wensen deel te
nemen aan een seriewedstrijd,
kunnen zich opgeven t/m zaterdag 30 mei
bij B. Koelewijn, Hoekstraat 62.

Verschillende plaatselijke clubs gaven zich op en in de Dorpsfilm van 22 juni wordt vermeld, dat Stormvogels toernooiwinnaar werd. Tussen de bedrijven door viel eind mei te lezen, dat H. Vedder Hzn tijdens een wedstrijd in N.A.S. 1 zijn been gebroken had.