Jaren 33/40

In het seizoen 1933 – 1934 werd met wisselend succes in de Christelijke Voetbalbond gespeeld. Inmiddels was Bort Koelewijn voorzitter geworden. Het oude bestuur was al te royaal met de financiën omgesprongen en voetbal was duurder dan men aanvankelijk voorzien had. Er moest dus orde op zaken gesteld worden en aan Koelewijn werd niet tevergeefs gevraagd daarvoor te zorgen. Er kwam orde en discipline en de geldzorgen verdwenen. Helaas duurde de periode Bort Koelewijn niet lang, in 1934 werd hij voor het leven geschorst als voorzitter. In de Dorpsfilm van 31 mei 1934 lazen we het volgende:

Door onbekende oorzaak ontstond er tijdens een voetbalwedstrijd op het terrein van N.A.S. ruzie, die zich nogal ernstig liet aanzien. Het kwam tot handtastelijkheden maar gelukkig waren er heel wat bezadigde aanwezigen die de vechtenden uit elkaar hielden.
Voorzitter werd toen L. Bos en secretaris K. Bos.

In september 1934 traden de Strormvogels tot de U.P.V.B. toe, en eind september volgde N.A.S. Al spoedig maakten beide clubs de dienst uit in de derde klasse en de eerste plaatselijke ontmoeting werd met grote spanning tegemoet gezien. Het werd een gelijkspel 2-2, zodat de spanning erin bleef. In december zou de tweede ontmoeting plaatsvinden, doch vanwege de ingevallen winter lag de competitie enkele maande stil. Op 7 februari werd de volgende stand gepubliceerd:

Stormvogels 8 6 2 0 14 40-10
N.A.S. 8 5 3 0 13 39-15

Een week later:

Stormvogels 9 7 2 0 16 52-11
N.A.S. 8 5 3 0 13 39-15

N.A.S. had dus een wedstrijd minder gespeeld, doch begin maart werd tegen Bloemenkwartier met 17-0 gewonnen, waardoor het verschil weer één punt was. Een week later vond de return tegen Stormvogels plaats op het N.A.S.-terrein. Zoals verwacht mocht worden, bestond er voor die wedstrijd een enorme belangstelling. Door W. de Graaf kwam N.A.S. op 1-0, coch Co schoot beide partijen weer naast elkaar. Het was H. de Graaf, die N.A.S. op 2-1 bracht, de linksbuiten van Stormvogels zorgde nog voor rust voor 2-2. Na rust een fel aanvallend en sterk N.A.S. en een counterend Strormvogels. Niet geheel zonder fortuin leverde dat Stormvogels twee doelpunten op, terwijl N.A.S. niet tot scoren kwam. Geen kampioenschap voor N.A.S.

De eindstand was:

Stormvogels 16 12 4 0 28 65-14
N.A.S. 16 11 4 1 26 95-27

In het seizoen 1935 – 1936 verviel de derde klasse bij de U.P.V.B. en dat betekende dat N.A.S. ingedeeld werd in de tweede klasse en Stormvogels in de eerste klasse. N.A.S. was ingedeeld bij T.O.V., Altius, ‘s Graveland, Victoria, Bloemenkwartier 2, Rood Wit 2, Zuidvogels 2 en Climax 2. De eerste ontmoeting tegen Zuidvogels 2 werd met 5-0 gewonnen. Toen hoorde men een tijdlang niets, totdat op 7 november medegedeeld werd, dat de naam N.A.S. gewijzigd is in V.V. IJsselmeer. In gepubliceerde competitiestanden echter ontbreekt zowel de naam N.A.S. als V.V. IJsselmeer. Later vermeldt het U.P.V.B.-orgaan in een competitie-overzicht, waarom men er niet bij was.

“Het minst prettig deel van ons verslag is zo lang mogelijk opgeschort, maar wij moeten er toch mee voor de draad. De manier van spelen van velen in ons zaterdagmiddagverband bevalt allerminst en het gevolg is geweest, dat er verschillende straffen vielen.
Met V.V.IJ. liep het zelfs zover, dat men buiten de competitie werd geplaatst. Het was een bittere pil, welke deze vereniging heeft gekregen, maar laten we hopen, dat dit een waarschuwing zal zijn voor diegenen, die zich niet behoorlijk weten te gedragen”

In het seizoen 1936 – 1937 is V.V.IJ. weer van de partij, men is ingedeeld in de tweede klasse met Altius, T.O.V.. ‘s Graveland, Victoria, Chefana en A.W.
V.V.IJ. startte slecht, na twee wedstrijden was nog maar één punt behaald. Dan deed het tweede het beter, het behaalde in de reserve klasse 10 punten uit vijf wedstrijden. Later ging het beter, uit 4 wedstrijden zijn 5 punten behaald en dat betekent al een derde plaats op de ranglijst.
Uit het begin van 1937 valt weinig te vermelden, totdat in de Bunschoter Bode van 8 april de volgende bekendmaking afgdrukt staat:

IJsselmeervogels 1937
IJsselmeervogels 1937
(opening veld Bloemenkwartier)

Na weken van gedwongen rust, veroorzaakt door een geschil, dat nu opgelost is door de benoeming van R. Heinen van deV.V. IJsselmeer en K. Heinen van de V.V. Stormvogels, zijn door het bondsbestuur weer wedstrijden vastgesteld. Wedstrijden de voor de V.V. IJsselmeer goed verliepen, want het kampioenschap kon gevierd worden. In de Bunschoter Bode van 17 juni 1937 werd vermeld, dat op het terrein achter de Nieuwe Schans dankzij een 5-2 overwinning de kampioensvlag in top kon. Een toespraak van de toenmalige secretaris L. Bos werd in zijn geheel afgedrukt. Daarna overhandigde Bos, namens een donateur, aan de aanvoerder een boeket bloemen. De scheidsrechters Schellekens en Windhouwer spraken nog enkele woorden en feliciteerden de vereniging met de behaalde overwinningen in het afgelopen seizoen.

De eindstand in de tweed klasse A zag er als volgt uit:

V.V.IJ. 10 8 1 1 17 44-14
T.O.V. 10 7 2 1 16 40-18

Wat Bos in zijn toespraak ook aankondigde, was korte tijd later een feit: Strandvogels, tot op dat moment eerste klasser, ging een fusie aan met de V.V. IJsselmeer. Beide clubs wilden een deel van hun naam behouden, zodat de nieuwe naam V.V. IJsselmeervogels aangenomen werd.

IJsselmeervogels eindigde in dat seizoen als derde op de ranglijst met 20 punten uit 16 wedstrijden een jaar later kwam IJsselmeervogels uit in de eersten klasse C met Bloemenkwartier, Huizen 2, P. en S., Altius en Windvogels 2. Weer werd een derde plaats behaald met 16 punten uit 12 wedstrijden. Vermeldenswaardig was ditmaal, dat IJsselmeervogels tot de verenigingen behoorde, die niet met de strafcommissie in aanraking kwamen. In de reserve klasse B werd het tweede kampioen met een doelgemiddelde van  95-15 en een puntentotaal van 33 uit 19 wedstrijden.

IJsselmeervogels - 1939
IJsselmeervogels 1939

In het seizoen 1939 – 1940 was er een noodcompetitie. Omdat er een oorlog dreigde en vele spelers wegens de mobilisatie niet van de partij konden zijn, stelde die competitie weinig voor. Hoewel Windvogels kampioen werd, werden niet alle wedstrijden gespeeld. IJsselmeervogels eindigde op een vijfde plaats. Een vreemde stand overigens, maar aantekeningen eronder maakten veel duidelijk. Zo kreeg Balatum 2 winstpunten in mindering wegens het niet opkomen bij de wedstrijd tegen Zuidvogels. Hetzelfde lot trof Huizen 1, dat niet op was komen dagen bij Windvogels. Zuidvogels 1 kwam niet bij IJsselmeervogels op bezoek, terwijl IJsselmeervogels op 16 maart 1940 niet naar Zuidvogels kwam. Voor elke keer dat men niet opkwam werden consequent twee punten in mindering gebracht.

ledenkaart v.v.IJsselmeervogels  1939 - 1940
Ledenkaart IJsselmeervogels
1939 – 1940

In 1940, na de bezetting, werden alle voetbalbonden ondergebracht in een Nederlandse Voetbalbond (N.V.B.) De beide plaatselijke clubs, IJsselmeervogels en Windvogels, hebben echter in de oorlogsjaren niet deelgenomen aan competitivoetbal.